Fatgs da baghegiar

Leschas e reglaments


Fegls d’informaziun

Agid da dessegn per damondas da baghegiar (BAB)


Formulars per lubientscha da baghegiar


Polizia da fiug

Polizia da fiug: damonda per lubientscha

Lubientschas e controllas


Energia

Cumprova d’energia

Formular d’annunzia e declaraziun persunala per implonts solars


Protecziun encunter canera


Protecziun civila

Protecziun civila architectonica


Declaronza da dismessa per rumians da construcziun (eEBA)

eba.gr.ch


Cartas d’annunzia


Planisaziun locala

Plan da zonas


Ämter

ANU Uffizi per la natira e l’ambient
ARE Uffizi per il svilup dal territori
KIGA Uffizi per industria, mastregn e lavur
Fachstelle Hindernisfreies Bauen


Tier gl’Uffeci da baghegiar cun persunas da contact, urari d’avertura ed ulteriuras informaziuns.