Formulars & leschas

Selecziunei p. pl. dils divers secturs:

1 Constituziun

2 Scola

Affitar l’aula / aula e cuschina


Ils formulars e las leschas anfleis Vus sin la pagina d’internet dalla scola.
Tier la pagina web Scolaviva

4 Fatgs da baghegiar

Leschas e reglaments


Fegls d’informaziun

Agid da dessegn per damondas da baghegiar (BAB)


Formulars per lubientscha da baghegiar


Polizia da fiug

Polizia da fiug: damonda per lubientscha

Lubientschas e controllas


Protecziun civila

Protecziun civila architectonica


Energia

Cumprova d’energia

Formular d’annunzia e declaraziun persunala per implonts solars


Cartas d’annunzia


Planisaziun locala

Plan da zonas


Ämter

ANU Uffizi per la natira e l’ambient
ARE Uffizi per il svilup dal territori
KIGA Uffizi per industria, mastregn e lavur
Fachstelle Hindernisfreies Bauen


Tier gl’Uffeci da baghegiar cun persunas da contact, urari d’avertura ed ulteriuras informaziuns.

5 Vias


Tier gl’Uffeci da baghegiar cun persunas da contact, urari d’avertura ed ulteriuras informaziuns.